top of page

A.M.A.T. ASSESSORIA TÈCNICA

Gestió privada per Empreses i Particulars

Joan Amat Oliva

AA ANAGRAMA.jpg

Administració de Finques
Mediació d'Assegurances
Assesoria Laboral
cnica, Fiscal i Tributaria

PRESENTACIÓ

40anys.PNG

A.M.A.T., és una assessoria dirigida por Joan Amat Oliva, Graduat Social colegiat 1.090, Administrador de Finques colegiat 3.148 i Corredor d'Assegurances titulat, amb més de 25 anys d'experiencia a l'Hospitalet.

A.M.A.T., es crea de nou, amb total desvinculació d'altres empreses amb les que Joan Amat havia col·laborat directa o indirectament.

A.M.A.T., els pot prestar tot tipus de serveis legals i administratius, a través de les seves seccions.

ELS NOSTRES SERVEIS

LABORAL
 • Confecció de nómines i seguretat social

 • Contractació de personal en totes les seves modalitats.

 • Autònoms i d’altres règims especials (servei domèstic... Etc.)

 • Tramitació i reclamació judicial de tot tipus de pensions contributives o no contributives.

 • Conciliacions laborals i demandes als jutjats del social

 • Gestions a organismes oficials ( i.n.s.s. , inem, tresoreria…)

FISCAL
 • Gestió tributaria de tot tipus d’impostos (iva, eos, ...)

 • Assessoria fiscal

 • Creació d’empreses

 • Constitució de societats mercantils i cooperatives

 • Declaracions de renda i patrimoni

 • Comptabilitats.

 • Liquidació d’herències

JURÍDICA

Concertada amb el BUFET MARIN FONSECA
Pl. Francesc Macià, 8-9 de BARCELONA
Telèfon 93.410.87.54 i Fax 93.410.62.43
Correu electrònic: joanamarin@icab.es

 • Defensa i reclamació

 • Herències

 • Plets civils i penals

 • Impagats

 • Dret matrimonial i de família (separacions i divorcis)

 • Reclamacions d'indemnitzacions per danys

 • Mercantil

 • Contractes

 • Arrendaments

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
 • Administració de finques

 • Contractes d'arrendament

 • Assessorament en matèria d'arrendaments

 • Compravenda d'immobles

 • Assessorament sobre finançament

ASSESSORIA TÈCNICA
 • Gestions als ajuntaments

 • Projectes tècnics

 • Gestions a organismes oficials

 • Registre de la propietat

 • Registre mercantil

 • Registre civil

 • Certificats

 • Tota mena de recursos administratius

 • Redacció de contractes

CORREDORIA D'ASSEGURANCES
 • Contractació d’assegurances (llar, cotxes, vida etc…)

 • Gestió de sinistres

 • Assessoria tècnica

 • Plans personals de pensions i jubilació

 • Assegurances mediques

 • Assegurances de defunció

 • Productes d’inversió

bottom of page